Znajdź najlepszą i najtańszą pożyczkę w Pożyczki Ranking: Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Oferowane chwilówki są na okres od 62 dni do 75,90,120 i 180 dni.
Zasady i warunki udzielania pożyczek pod tabelą.
Instytucja finansowaKwotaTermin płatnościLink do wniosku
logo kuki
1a - gratis
250 - 5000 zł62 - 75 dniwniosekB
Maks. wartość RRSO: 523,05%
polosolv logo300 - 8000 zł61-90 dniwniosekB
Maks. wartość RRSO: 523,05%
finbo logo
1a - gratis
100 - 10 000 zł62 - 75 dniwniosekB
Maks. wartość RRSO:523,05%

lendon logo

1-a gratis
100 - 5000 zł

62 - 90 Dni


wniosekB
Maks. wartość RRSO: 522,99%
logo niewielka pozyczka
1-a za darmo
100 - 2000 zł62 - 75 dniwniosekB
Maks. wartość RRSO: 495,9%
extraportfel logo
1-a za darmo


100 - 5000 zł62 - 90 DniwniosekB
Maks. wartość RRSO: 512,99%
wonga logo new
1-a tylko 10 zł
100 - 5000 zł 65 - 75 DniwniosekB
Maks. wartość RRSO: 474,40%
viasms logo
1-a gratis
 100 - 4000 zł 75 - 90 DniwniosekB
Maks. wartość RRSO: 512,99%
vivus logo
1-a gratis

100 - 7000 zł

62 - 90 Dni
wniosekB
Maks. wartość RRSO: 520,1%
smartpozyczka logo
1-a gratis
100 - 5000 zł62 - 90 DniwniosekB
Maks. wartość RRSO: 512,99%

pozyczkaplus logo
1-a tylko za 10 zł

100 - 5000 zł62 - 90 DniwniosekB
Maks. wartość RRSO: 510,33%
alfakredyt logo
1-a gratis
100 - 3000 zł62 - 90 DniwniosekB
Maks. wartość RRSO: 520,1%
wandoo logo
1-a gratis
100 - 2500 zł62 - 90 dniwniosekB
 Maks. wartość RRSO: 495,9%
miloan logo

1a - gratis
100 - 4000 zł62 - 120 dniwniosekB
Maks. wartość RRSO: 495,9%
złóż wniosek w finansowe posiłki
1-a gratis
100 - 5000 zł62-180 dniwniosekB
Maks. wartość RRSO: 474,40%
supertysiak logo
1-a gratis
100 - 3000 zł62-90 dniwniosekB
Maks. wartość RRSO: 474,40%
lub oferta z tej strony: https://portal.oferty-leadstar.pl/pozyczki-chwilowki
Reprezentacyjny przykład promocyjnej pożyczki: Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 PLN. Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 1000 PLN; czas obowiązywania umowy 62 dni; oprocentowanie 0%; opłata przygotowawcza 0%; prowizja 0,00 PLN; odsetki 0,00 PLN całkowita kwota do zapłaty 1000,00 PLN; RRSO 0 %.

Reprezentacyjny przykład standardowej pożyczki: Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 PLN. Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 1000 PLN; czas obowiązywania umowy 62 dni; oprocentowanie 0%; opłata przygotowawcza 0%; prowizja 271,00 PLN; odsetki 8,20 PLN całkowita kwota do zapłaty 1279,21 PLN; RRSO 1900,44%

Opóźnienie w spłacie.

Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca za pośrednictwem Creamfinance poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając SMS, e-mail lub pisemne wezwanie do zapłaty. Koszty związane z nieterminową spłątą ujęte są w Umowie Ramowej Pożyczkodawcy zawieranej za pośrednictwem extraportfel.pl. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16 bądź 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Klient ma prawo skorzystania z oferty refinansowania z Pożyczkobiorców współpracujących. Refinansowanie pożyczki odbywa się po dokonaniu opłaty za refinansowanie , której wysokość zależy od kwoty pożyczki podlegającej refinansowaniu oraz terminu refinansowania.

Konsekwencje w przypadku braku w płatności lub opóźnień.
Sytuacja finansowa pożyczkobiorcy może się zmienić, że nie będzie on w stanie spłacić rat pożyczki w wyznaczonym terminie. Większość firm oferuje swoim Klientom możliwość przedłużenia spłaty pożyczki. Klienci powinni skorzystać z takiej opcji, aby uniknąć konsekwencji z tytułu przekroczenia terminu spłaty pożyczki.
Większość instytucji udzielających pożyczek w przypadku braku spłaty w określonym terminie płatności naliczy Pożyczkobiorcy opłatę karną, której wysokość zostanie ustalona w umowie, może także dodatkowo doliczyć koszty czynności windykacyjnych.
Ponadto niespłacenie należności będzie rzutować na zdolność kredytową i daje możliwość umieszczenia negatywnego wpisu w biurach informacji kredytowych, co może skutkować brakiem możliwości uzyskania kredytu lub pożyczki w przyszłości.

Zgodność z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi pożyczek.
Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej na podstawie pisemnego powiadomienia kredytodawcy. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki i prowizji za jej udzielenie.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów
Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami wynikających z zwartej umowy jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.rf.gov.pl.

W celu rozwiązania sporu konsument może także skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem elektronicznym https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Autor:
AdamD 2016-12-20 15:12
(Średnia ocena: 4 on 3 rating)