czwartek, 07 lipiec 2016 13:29 Napisał
Oceń ten artykuł
(4 głosów)
 
mogo.pl 193401 413x193 pl
W ofercie Mogo znajdują
się pożyczki pod zastaw
samochodu do ...więcej


Oprocentowanie: 7% rocznie 
Prowizja wstępna: 4,58% rocznie
Prowizja za obsługę: 25,4% rocznie
R
RSO: od 49,30% do 212,58%
1-a pożyczka: płatna
Okres spłaty: od 6 do 44 miesięcy
kwota pożyczki: do 25 000 zł
Przeczytaj opinie klientów o produkcie
Porównaj koszty pożyczki
Zwrot części odsetek
przy wcześniejszej spłacie !!!

wniosekA

mogo 750 100
 Instytucja finansowa:  Mogo
 Oprocentowanie:  7 %
 1-a pożyczka:  płatna
 Okres pożyczki:  od 6 do 44 miesięcy
 Kwota pożyczki:  do 25 000 zł
 RRSO: od 49,30% do 212,58%
 Czas weryfikacji:  niezwłocznie
 Opłata rejestracyjna:  brak
 Max. kwota pierwszej pożyczki:  25 000 zł
 Przedłużenie :  indywidulane uzgodnienia
 Wiek pożyczkobiorcy:  min. 21 - 85 lat
 Adres i kontakt:

 MOGO Sp. z o.o.
Al. Krakowska 197
02-180 Warszawa
tel. 22 307 45 55
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Godziny pracy: Pn ? Pt 8.00 ? 18.00
 Wybieram: wniosekA
Reprezentatywny przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki w wysokości 10.000 zł na okres 36 miesięcy wynosi 58,88%. przy założeniach: 36 rat miesięcznych po 513,67 zł każda, na które składają się: roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7%, odsetki od pożyczki ? 1.115,75 zł, prowizja za udzielenie pożyczki ? 750 zł, prowizja za obsługę pożyczki 184,07 zł miesięcznie, (łącznie 6.626,54 zł w okresie pożyczki); Całkowita koszt pożyczki: 8.492,30 zł; Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18.492,30 zł. RRSO dla reprezentatywnego przykładu uwzględnia również koszty związane z zarejestrowaniem samochody na Mogo Sp. z o.o. w wysokości 180,50 PLN oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa do rejestracji w wysokości 17 zł. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Wymagane zabezpieczenia kredytu:
 1. Przewłaszczenie samochodu osobowego, którego Pożyczkobiorca jest właścicielem na Pożyczkodawcę, pod warunkiem rozwiązującym, tj. spłaty należności Pożyczkodawcy z tytułu umowy pożyczki ? na zasadach i warunkach określonych w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie.
 2. Przelew wierzytelności przysługujących Pożyczkobiorcy z tytułu ubezpieczenia autocasco (AC), w sytuacji, gdy umowa pożyczki lub umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie przewiduje obowiązkowe ubezpieczenie autocasco (AC) samochodu osobowego przewłaszczonego na zabezpieczenie.
 3. Pożyczkobiorca może zostać ponadto zobowiązany do podpisania weksla in blanco zawierającego klauzulę ?nie na zlecenie?, bądź inną równoważną wraz z deklaracją wekslową, a także do udzielenia poręczenia według prawa cywilnego lub poręczenia wekslowego osoby trzeciej, przelewu wierzytelności, zastawu.
 4. Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową:
  1. Opłata rejestracyjna za ujawnienie Pożyczkodawcy jako właściciela przewłaszczonego samochodu osobowego, zgodnie z umową przewłaszczenia na zabezpieczenie. Wysokość tej opłaty wynosi 180,50 zł i wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.),
  2. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa udzielonego Panu/Pani przez Pożyczkodawcę do dokonania rejestracji Pożyczkodawcy jako właściciela przewłaszczonego samochodu osobowego. Wysokość tej opłaty wynosi 17 zł i wynika z Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. z dnia 15 maja 2015 r., Dz.U. z 2015 r., poz. 783).
  3. Po dokonaniu spłaty Pożyczki i wygaśnięciu zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia samochodu, gdy zdecyduje Pan/Pani o dokonaniu ujawnienia Pana/Pani jako właściciela przewłaszczonego samochodu na zabezpieczenie, będzie Pan/Pani zobowiązana do poniesienia opłaty rejestracyjnej z tego tytułu w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa. Na dzień sporządzenia niniejszego formularza wysokość opłat regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
  4. Koszt udzielenia pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku pojazdu, którym dokonano przestępstwa lub wykroczenia ? w wysokości 25 zł za każdą informację.
  5. Opłata za zwiększenia kwoty pożyczki ? w wysokości 5% wnioskowanej kwoty.
  6. Opłata za sporządzenie aneksu do umowy: pierwszy aneks ? bez opłat, każdy kolejny aneks ? 85 zł
  7. Przygotowanie dokumentów na wniosek Klienta, m.in. pełnomocnictwo do czynności, duplikatu dokumentów, potwierdzenie za zgodność z oryginałem ? 45 zł za każdy dokument
  8. Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulec zmianie:
  9. Koszty związane z umową kredytu mogą ulec zmianie z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:

   1. wzrostu poziomu cen, określonego na podstawie ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych,
   2. rozszerzenia, bądź ulepszenia funkcjonalności usług lub produktów oferowanych w ramach zawartej Umowy pożyczki, jeżeli pożyczkobiorca podjął decyzję o skorzystaniu z tego rozszerzenia, bądź ulepszenia,
   3. zmiany przepisów regulujących działalność Pożyczkodawcy,
   4. zmiany interpretacji przepisów dokonanych przez organy podatkowe albo organy statystyczne, organy podatkowe albo celne, co będzie miało bezpośredni wpływ na wysokość opłat, Rat Pożyczki lub innych postanowień Umowy Pożyczki.
   5. Skutek braku płatności:
   6. Pożyczkodawca nalicza odsetki za opóźnienie od przeterminowanego zobowiązania w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. Odsetki maksymalne za opóźnienie równe są dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. 

    Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego na dzień wygenerowania formularza informacyjnego wynosi 14% w stosunku rocznym.

    Pożyczkodawca ma także prawo:

    • wypowiedzieć Umowę pożyczki żądając spłaty zadłużenia z tytułu Umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu,
    • zawiadomić rejestry publiczne lub instytucje zajmujące się zbieraniem danych o dłużnikach o fakcie braku lub opóźnienia płatności,
    • wszcząć przeciwko Panu/Pani postępowanie sądowe lub wykona inne uprawnienia przyznane przepisami prawa,
    • wszcząć przeciwko Panu/Pani postępowanie windykacyjne.
Autor: AdamD
2016-06-18

Czytany 160 razy

Promocje 2019

5ec05ce8bbc0e9041affe66b4bf293e8smartney 082019 300 250 1monedo 102019 300 250

Ranking Chwilówek


złóż wniosek w Lime Kredyt
złoż wniosek w PożyczkaCityzłóż wniosek w Alegotówkazłóż wniosek w AlfaKredytzłóż wniosek w Gotówka Non Stop 
złóż wniosek w Finansowe Posiłkizłóż wniosek w Kukizłóż wniosek w Credissimozłoż wniosek w Niewielka Pożyczka
    złóż wniosek w Finbo
  złoż wniosek w Vivus
 złóż wniosek w Smart Pożyczkazłóż wniosek w MoneyDot

Pożyczkodawcy

Ranking Ratalnych

złóż wniosek w Ekspres kasazłóż wniosek w Zaplozłóż wniosek w SuperGrosz
   złóż wniosek w Lendon Raty  złóż wniosek w Wonga

Warunki uzyskania pożyczek

siepomaga 200 50
wośp wirtulane serduszko
avia kamionki
Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowy.W przypadku braku możliwości spłaty pożyczki w przewidzianym terminie, niektóre firmy pożyczkowe oferują możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki o kolejne 5,7,14,15 bądź 30 dni. Wystarczy wpłacić prowizję zgodnie z tabelą opłat danej firmy pożyczkowej.

Uwaga:
Administrator strony informuje, że nie udziela pożyczek a jedynie umożliwia składanie wniosków online po wybraniu odpowiedniej instytucji. Nie gromadzimy żadnych Państwa danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z zawarcia umów pożyczek z instytucjami których oferta jest prezentowana na stronie.

Protected by Copyscape

Śledź nas na:

twitter logo
pinerest logo
youtube logo
instagram logo
linkedin logo
Tumblr logo

stopka firmowa

Więcej informacji w Polityka Prywatności.