Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Pożyczki Ranking:
Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.
Zasady i warunki udzielania pożyczek pod tabelą.

Instytucja finansowa Kwota Termin płatności Link do wniosku
logo kuki
1-gratis
250 - 5000 zł 62 - 75 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 723,05% – Np.: 2500 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 2500 zł

lendon logo
1-a gratis
100 - 5000 zł

62 - 90 Dni


wniosekB
Maks. wartość RRSO: 512,99% – Np.: 1200 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1200 zł
alegotówka logo

1-a bez opłat
500 - 5000 zł 62 - 75 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 512,99% – Np.: 1200 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1200 zł
extraportfel logo
1-a za darmo


100 - 5000 zł 62 - 90 Dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 512,99% – Np.: 1200 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1200 zł
wonga logo new
1-a tylko 10 zł
100 - 5000 zł  65 - 75 Dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 674,40% – Np.: 1200 zł na 65 dni – RRSO 72,17% – Suma do spłaty: 1210 zł
viasms logo
1-a gratis
 100 - 4000 zł  75 - 90 Dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 512,99% – Np.: 1200 zł na 75 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1200 zł
szybkagotowka logo  100 - 6000 zł  62 - 90 Dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 512,99% – Np.: 1200 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1200 zł
vivus logo
1-a gratis

100 - 7000 zł

62 - 90 Dni
wniosekB
Maks. wartość RRSO: 520,1% – Np.: 1200 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1200 zł
smartpozyczka logo
1-a gratis
100 - 5000 zł 62 - 90 Dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 512,99% – Np.: 1200 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1200 zł

pozyczkaplus logo
1-a tylko za 10 zł

100 - 5000 zł 62 - 90 Dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 1410,33% – Np.: 1000 zł na 62 dni – RRSO 12.87% – Suma do spłaty: 1010 zł
pożyczkomat logo
1-a gratis
100 - 5000 zł 62 - 90 Dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 1195,9% – Np.: 500 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 500 zł
alfakredyt logo
1-a gratis
100 - 3000 zł 62 - 90 Dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 520,1% – Np.: 1.200 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1 200 zł
Freezl logo
1-a gratis
100 - 5000 zł 62 - 129 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 1195,9% – Np.: 1 500 zł na 62 dni – RRSO 738.4% – Suma do spłaty: 1786,45 zł
kredito24 logo 300 - 3000 zł 62 - 90 dni wniosekB
 Maks. wartość RRSO: 1195,9% – Np.: 1500 zł na 62 dni – RRSO 738.4% – Suma do spłaty: 1786,45 zł
halopozyczka logo 500 - 4000 zł 65 - 120 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 1195,9% – Np.: 2000 zł na 65 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 2000 zł
łatwykredyt logo
1-a gratis
200 - 3000 zł 62 - 75 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 674,40% – Np.: 1500 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1500 zł
ekspres kasa logo
1-a gratis
100 - 1500 zł 62 - 90 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 674,40% – Np.: 1500 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1500 zł
kasatak logo
1-a gratis
100 - 1500 zł 62 - 90 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 674,40% – Np.: 1500 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1500 zł
miloan logo 100 - 4000 zł 62 - 120 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 1195,9% – Np.: 1 500 zł na 62 dni – RRSO 738.4% – Suma do spłaty: 1786,45 zł
ferratum logo
1-a gratis
100 - 1500 zł 62 - 90 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 674,40% – Np.: 1500 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1500 zł
kasmomat logo
1-a gratis
100 - 1000 zł 62-90 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 456,40% – Np.: 1000 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1000 zł
wandoo logo
1-a gratis
100 - 5000 zł 62-180 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 674,40% – Np.: 1500 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1500 zł
cwilówkomat logo 500 - 4000 zł 90-120 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 1195,9% – Np.: 1 500 zł na 90 dni – RRSO 738.4% – Suma do spłaty: 1786,45 zł
moneyman logo
1-a gratis
100 - 5000 zł 62-180 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 674,40% – Np.: 1500 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1500 zł
tanikredyt logo
1-a gratis
100 - 5000 zł 62-90 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 674,40% – Np.: 1700 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1700 zł
netcredit logo

1-a gratis
300 - 4000 zł 62-90 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 598,30% – Np.: 2000 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 2000 zł
 
Opóźnienie w spłacie.
Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca za pośrednictwem Creamfinance poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając SMS, e-mail lub pisemne wezwanie do zapłaty. Koszty związane z nieterminową spłątą ujęte są w Umowie Ramowej Pożyczkodawcy zawieranej za pośrednictwem extraportfel.pl. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16 bądź 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Klient ma prawo skorzystania z oferty refinansowania z Pożyczkobiorców współpracujących. Refinansowanie pożyczki odbywa się po dokonaniu opłaty za refinansowanie , której wysokość zależy od kwoty pożyczki podlegającej refinansowaniu oraz terminu refinansowania.

Konsekwencje w przypadku braku w płatności lub opóźnień.
Sytuacja finansowa pożyczkobiorcy może się zmienić, że nie będzie on w stanie spłacić rat pożyczki w wyznaczonym terminie. Większość firm oferuje swoim Klientom możliwość przedłużenia spłaty pożyczki. Klienci powinni skorzystać z takiej opcji, aby uniknąć konsekwencji z tytułu przekroczenia terminu spłaty pożyczki.
Większość instytucji udzielających pożyczek w przypadku braku spłaty w określonym terminie płatności naliczy Pożyczkobiorcy opłatę karną, której wysokość zostanie ustalona w umowie, może także dodatkowo doliczyć koszty czynności windykacyjnych.
Ponadto niespłacenie należności będzie rzutować na zdolność kredytową i daje możliwość umieszczenia negatywnego wpisu w biurach informacji kredytowych, co może skutkować brakiem możliwości uzyskania kredytu lub pożyczki w przyszłości.

Zgodność z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi pożyczek.
Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej na podstawie pisemnego powiadomienia kredytodawcy. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki i prowizji za jej udzielenie.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów
Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami wynikających z zwartej umowy jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.rf.gov.pl.

W celu rozwiązania sporu konsument może także skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem elektronicznym http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Tylko do 30.06.2017 za darmo

halopozyczka 750 100
alegotowka 750 100

Konkurs do 31.07.2017

kokurs vius 2017 750 100

Polecane Promocje

kuki 750 100
Masz pytania/wątpliwości
odwiedź forum.pozyczkabez.pl
i zapytaj Doradcy.
Polecamy też
blog.pozyczkabez.pl

Wiadomości i ciekawostki

aforti finanse 750 100
credilo 750 200
Upadłość konsumencka - Wypełnij formularz i zamów darmową konsultację!

Centrum Oddłużeniowe - napisz do nas, pomożemy.

Alegotówka zerozl 300x250 v2
fastinvest.com b8d27c 300x250 pl
Pojawiły się nieoczekiwane wydatki
i potrzebujesz szybko dodatkowej gotówki? Już kilkanaście firm oferuje pierwszą pożyczkę za darmo!
Zobacz 10 najlepszych.
rapidamoney 300 250
Jak spłacić pożyczkę na czas i nie wpaść w kłopoty, czytaj więcej
Promocje darmowych pożyczek - wejdź na stronę ww.pozyczkabez.pl/darmowe i sprawdź jak łatwo dostać chwilówkę bez opłat
Pożyczka do 4 000 zł do 8 tygodni w Ekassa --> czytaj więcej
Chcemy poinformować, że od dzisiaj w produktach Lendon i Extraportfel stali klienci mogą otrzymać nawet 5 000 zł pożyczki! Dodatkowo pierwsza pożyczka za 0 zł w Lendon może teraz wynieść nawet 2000 zł!
W dniach 11-15 sierpnia Freezl prowadzi specjalną kampanię ze względu na dzień Wojska Polskiego.
Z tej okazji oferuje obniżone oprocentowanie wszystkich pożyczek o 15 % --> więcej
Visset do 1000 zł bez opłat na 30 dni, dla osób fizycznych i prowadzących działalność --> więcej
Super Rata do 4000 zł na 30 miesięcy --> więcej
Mogo do 25 000 zł na 44 m-c pod zastaw samochodu --> czytaj więcej
Feniko – pożyczka do 1000 zł na 4 m-ce --> czytaj więcej
Freezl - pożyczka do 5 000 zł na 35 dni --> czytaj więcej
Chwilówkomat - pożyczka do 4000 zł na 30 dni --> czytaj więcej
Nowa darmowa pożyczka do 1000 zł na 30 dni od MoneyMan --> czytaj więcej
11.03.2016 weszła w życie ustawa "antylichwiarska", sprawdź co się zmieniło, gdzie jest lepiej, taniej a gdzie nie --->>czytaj dalej
Pożyczka w Zaplo bez kosztów --->czytaj więcej
W kwietniu w Provident pożyczka bez opłat -->więcej
takto02106 750 100
Teraz w ExtraPortfel pierwsza pożyczka do 2000 zł na 45 dni -->więcej
1500 zł na 60 dni bez opłat tylko w Ferratum Bank -->więcej 
TaniKredyt - pożyczka na 30 dni do 1700 zl bez opłat -->więcej
Supergrosz - darmowa pożyczka 1000 zł na 30 dni -->więcej
Teraz w Vivus łatwiej o pożyczkę, nadal 1600 zł na 30 dni bez opłat -->więcej
incredit 2000 750 100
Nowa oferta - Lime-Kredyt - pożyczka na 30 dni od 400 do 2000 zł -najniższe opłaty na rynku --> więcej
lendon 750x100 pl
Teraz w Zaplo aż 10 000 zł na 21 m-cy lub 7 500 zł na 24 m-ce --> więcej
800 zł na 30 dni bez opłat od Credit --> więcej
500 zł od Syner bez formalności --> więcej
Teraz w Wonga piewrsza pożyczka to 1500 zł ---> więcej
Nowa oferta pożyczek społecznościowych Finansowo --->więcej
Limit pożyczkowy w Banknot --->więcej
Super Credit - nowa pożyczka do 1200 zł na 15 lub 30 dni --->więcej
Nowe zasady w Szybka Moneta, do 800 zł na 15 dni bez opłat, kolejna do 3200 zł z 50% rabatem
--> więcej
wonga
Netcredit - konkurs do 31.10 wygraj bon 1000 zł --> więcej
vivus
Teraz w  Zaimo pożyczka do 15 000 zł. Pożyczka ratalna na 36 miesięcy. -->więcej
netcredit
Od lipca w Viasms pierwsza pożyczka bez opłat do 800 zł. -->więcej
W EkspresKasa 1500 zł przy pierwszej pożyczce za darmo -->więcej
latwykredyt
 W AasaKredyt pożyczka ratalna do 3400
-->więcej
 Nowa pożyczka - KasaTak - do 2000 zł na 30 dni -->więcej
 Wyjątkowa pożyczka w Szybka Moneta
-->więcej

Pożyczki pozabankowe Copyright 2014. All Rights Reserved