pożyczka na święta

Pożyczka  ratalna tuż przed świętami, mogą kusić szczególnie tych, którzy w trakcie całego roku mają problemy ze spięciem domowego budżetu. Jeśli już wiesz, że nie wystarczy Ci pieniędzy na kupno prezentów, nie bierz pierwszej lepszej pożyczki, która z pozoru ma być Twoim wsparciem w czasie przedświątecznych zakupów. Co warto wybrać? Sprawdziliśmy warunki pożyczki jakie oferują pożyczkodawcy.

Oferowany na stronie wniosek dotczy pożyczki na minimalny okres 3 a maksymalnie na 36 miesięcy. Minimalne RRSO wynosi 0% a maksymalne RRSO wynosi 885,4% (przykład pod tabelą).Dostępne dane statystyczne jednoznacznie dowodzą, że polska branża pożyczek pozabankowych znajduje się obecnie w stadium niezwykle dynamicznego rozwoju. Ta sytuacja trwa zresztą już od dobrych kilku lat, a mówiąc dokładniej od lat bezpośrednio następujących po kryzysie ekonomicznym z roku 2007. Jak wiadomo, epicentrum owego kryzysu był amerykański sektor bankowy a jedną z jego wielu konsekwencji radykalne obostrzenia w polityce kredytowej banków na całym świecie. Powstałą w ten sposób lukę na rynku pożyczek z powodzeniem wypełniły firmy pozabankowe.

Aktualnie polski konsument może wybierać spośród ofert kilkudziesięciu różnych firm pożyczkowych, jakie działają na naszym rynku. Dostępne szybkie pożyczki różnią się między sobą pod względem chociażby takich parametrów, jak wysokość oprocentowania, maksymalna wysokość pożyczki czy długość okresu spłaty.

Nowoczesne firmy pożyczkowe oferują również inne rozwiązania, jak na przykład pożyczki ratalne, o które wnioskować możemy na www.na-raty.pozyczkabez.pl. Już z tego krótkiego opisu doskonale widać że rodzimy sektor pożyczkowy to obecnie obszar naprawdę obszerny i bogaty w różnego rodzaju rozwiązania. 


Niestety, wzorce zachowania klientów bardzo często nie ewoluują razem z rozwojem sektora. Może to być przyczyną poważnych błędów, jak chociażby wybór produktu, który wcale nie jest dobrze dopasowany do naszych potrzeb i wymagań. Czasy, w których można było zaciągnąć szybką pożyczkę przed Świętami, sugerując się na przykład reklamą telewizyjną danej firmy pożyczkowej, już dawno minęły. Aktualnie na naszym nie działają już bowiem 3 lub 4 podmioty świadczące usługi w zakresie pożyczek. Tych podmiotów jest o wiele wiecej a ich oferty wykazują znaczne różnice pomiędzy sobą. Jak więc wybrać odpowiednią dla siebie pożyczkę pozabankową w roku 2017? Wystarczy skorzystać z dobrej, przemyślanie skonstruowanej porównywarki pożyczek.

Z porównywarki można skorzystać rzecz jasna również w celu porównania poszczególnych parametrów dostępnych na polskim rynku pożyczek ratalnych. W przypadku, gdy liczy się dla nas jak najwyższa kwota pożyczki, zapewne zwrócimy uwagę na ofertę firmy mago.pl, gdzie owa kwota wynosi równo 45 tysięcy złotych. Oczywiście, z porównywarki możemy korzystać również w bardziej zaawansowany sposób, na przykład filtrując pożyczki pod kątem wzajemnej relacji wysokości możliwej do pożyczenia kwoty względem długości okresu trwania pożyczki, lub oprocentowania względem wysokości pożyczki, i tak dalej. W ten sposób, po zaledwie paru minutach powinniśmy otrzymać krótką listę tych pożyczek, które w największym stopniu spełniaja nasze kryteria.

Przykład reprezentatywny pożyczki: 1300,00 zł, czas zwrotu 3 m-ce. Prowizja wraz z oprocentowaniem oraz opłatą przygotowawczą: 852,70 zł. Całkowita kwota do spłaty: 2152,70 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 774,6%
(Średnia ocena: NAN on 0 rating)

Ranking Ratalnych

Warunki uzyskania pożyczek

siepomaga 200 50wośp wirtulane serduszko
avia kamionki
Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowy.W przypadku braku możliwości spłaty pożyczki w przewidzianym terminie, niektóre firmy pożyczkowe oferują możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki o kolejne 5,7,14,15 bądź 30 dni. Wystarczy wpłacić prowizję zgodnie z tabelą opłat danej firmy pożyczkowej.

Uwaga:
Administrator strony informuje, że nie udziela pożyczek a jedynie umożliwia składanie wniosków online po wybraniu odpowiedniej instytucji. Nie gromadzimy żadnych Państwa danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z zawarcia umów pożyczek z instytucjami których oferta jest prezentowana na stronie.

Protected by Copyscape

Śledź nas na:

twitter logo
pinerest logo
youtube logo
instagram logo
linkedin logo

Tumblr logo

Obowiązki informacyjne

Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje, jakie ma uprawnienia konsument, gdy kredytodawca nie dopełni wobec niego obowiązków informacyjnych związanych z podpisaniem umowy kredytowej. Ustawa formułuje wobec treści i formy umowy ważne wymogi. Umowa winna być zawarta na piśmie. Należy w umowie obowiązkowo umieścić:
- imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
- rodzaj kredytu;
- czas obowiązywania umowy;
- całkowitą kwotę kredytu;
- terminy i sposób wypłaty kredytu;
- stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej;
- rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy (wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia);
- zasady i terminy spłaty kredytu (m.in. kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, możliwości otrzymania bezpłatnego harmonogramu informację o innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową (m.in. opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie);
- roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
- sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
- termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy;
- prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;
- informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty kredytu przed terminem i zasady ustalenia wysokości tej prowizji.

Mądre pożyczanie. Biorę pożyczkę ? na co zwrócić uwagę

Przy zawieraniu umowy pożyczki należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy:
- podmiot, z którym zawiera się umowę jest osobą fizyczną, czy też osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, konsument nie będzie objęty ochroną wynikającą z ustawy o kredycie konsumenckim.
- umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia za udzielenie pożyczki przed wypłatą środków finansowych
- czasami parabanki pobierają od konsumenta wynagrodzenie za cały okres kredytowania lub opłaty przygotowawcze, po czym nie dochodzi do wypłaty pożyczki.
- umowa przewiduje zabezpieczenia kredytu, które konsument jest w stanie spełnić. Niejednokrotnie konsument zobowiązany jest ustanowić wysokie zabezpieczenie pożyczki np. w wysokości 200% wartości pożyczki, a następnie nie jest w stanie spełnić tego wymogu, w związku z czym kredytodawca nie wypłaca mu środków finansowych, zachowując sobie przy tym wynagrodzenie za cały okres kredytowania, które uiścił już konsument. Dodatkowo, informacja o rodzaju zabezpieczenia kredytu może być niejednoznaczna, dlatego też konsument ma wątpliwości czy dany rodzaj zabezpieczenia będzie od niego wymagany.
- Umowa przewiduje inne wysokie opłaty np. za wizyty przedstawiciela firmy w domu.
- umowa zawiera wszystkie informacje o kosztach pożyczki.

Poniżej znajduje się lista przepisów regulujących zasady rządzące procedurami dotyczącymi pożyczek krótkoterminowych. Każdy akt znajduje się w państwowym internetowym systemie aktów prawnych, gdzie można zapoznać się z jego aktualnym, ujednoliconym tekstem. Zapraszam do lektury.

Akty prawne:

 • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Kredyt konsumencki
 • Ustawa o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1081 ze zm.) - ma zastosowanie do umów zawartych przed 18 grudnia 2011 r.
 • Prawo Bankowe
 • Elektroniczne instrumenty płatnicze
 • Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych
 • Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych
 • Ustawa antylichwiarska (ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw)
 • Ustawa o Tarczy 2.0
 • Ustawa Prawo spółdzielcze
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Prawo dewizowe
 • Kodeks cywilny

 • Kredytobiorca, ma prawo do spłaty kredytu przed terminem. Kredytodawca nie może w związku z tym pobrać od niego prowizji. Co więcej jest zobowiązany do zwrotu zapłaconych kredytodawcy prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas korzystania z kredytu.

  Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o prawie odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wzór oświadczenia od umowy kredytobiorca otrzymuje od kredytodawcy (zazwyczaj razem z umową kredytu).

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kredytobiorca musi doręczyć (na adres wskazany przez kredytodawcę) oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeśli kredyt został już wypłacony, koniecznie trzeba zwrócić jego kwotę. W przypadku, gdy został wypłacony np. sprzedawcy, który był pośrednikiem kredytowym, wtedy to on ma obowiązek zwrotu pieniędzy kredytodawcy, a od konsumenta może żądać zapłaty za towar.

stopka firmowa

Więcej informacji w Polityka Prywatności.