Oceń ten artykuł
(14 głosów)
Firma Extra Portfel – pożyczka nawet w godzinę, jest firma udzielającą szybkich pożyczek gotówkowych. Co jeszcze oferuje swoim klientom Extra Portfel? Można pożyczać od 100 złotych do nawet 5000 złotych – na okres 30 dni. Przy tym wszystko odbywa się przez internet – wystarczy wypełnić wniosek online, wpisując tam takie dane osobiste, jak numer PESEL, numer telefonu oraz numer konta bankowego – to konieczne w celach weryfikacji klienta.

extraportfel 750 200 092021


Choć wiele osób może się niepokoić, chodzi jedynie o to, by nikt się pod nich nie podszył. Zatem firma zabezpiecza tym samym dane klienta oraz dba, żeby nikt niepowołany nie zaciągnął pożyczki na jego nazwisko. Do weryfikacji konieczne jest również dokonanie opłaty w wysokości 1 grosza – przelew powinien przyjść na konto firmy właśnie z konta osobistego klienta, na który później chce on otrzymać pieniądze. Firma jest dostępna dla klientów kiedy tylko zechcą - działa szybko i sprawnie, a jej pracownicy odpowiadają na każde pytanie, jakie zadają im zainteresowani. Oczywiście, nie tylko Ekstra Portfel oferuje swoim klientom pożyczki online. Jednakże to właśnie ta firma przygotowała dla nich taki oto zestaw ułatwień: - spłata zobowiązań może wynieść nawet 1 dzień (jeśli tylko klient ma takie życzenie), - pieniądze już po godzinie od złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku mogą trafić na konto klienta, - pożyczki Ekstraportfel udzielane są wszystkim, którzy ukończyli 23 lata i posiadają stałe źródło utrzymania - pożyczkę można spłacić przed terminem, jeśli tylko klient zbierze należną sumę i wyraża takie pragnienie, - możliwe jest odnowienie pożyczki. Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany poprawnie, to pieniądze powinny już po godzinie trafić na konto pożyczającego. Weryfikacja wniosków odbywa się jednak w godzinach pracy biura, więc wnioski złożone później będą musiały poczekać na rozpatrzenie dłużej, czyli do następnego dnia. Oferta ExtraPortfel skierowana jest do osób w wieku od 23 roku życia, posiadających stałe źródło utrzymania. Możliwe jest spłacenie pożyczki przed terminem, czy też jej odnowienie. Pomagamy kiedy: - Pojawią się nie spodziewane wydatki – zepsuta pralka, awaria samochodu - Piętrzą się liczne rachunki, a twój budżet się nie spina - Twoje kobiece oko wypatrzyło coś wyjątkowego - I wiele innych sytuacji… ExtraPortfel to maksimum komfortu, minimum formalności. PROSTOTA I WYGODA Dbamy o to, aby cały proces ubiegania się o pożyczkę oraz warunki umowy były przejrzyste i jasne. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w Ramowej Umowie Pożyczki, w Regulaminie oraz w zakładce Pytania BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ Zapewniamy 100% poufności. Twoje dane są dostępne jedynie dla nas i są w pełni zabezpieczone. Twoje zaufanie to dla nas podstawa! SZYBKA DECYZJA Działamy szybko i sprawnie. Twój wniosek o pożyczkę zostanie rozpatrzony niezwłocznie po jego otrzymaniu. DYSPOZYCYJNOŚĆ Zapewniamy pełną dostępność naszych usług – niezależnie od tego, kiedy potrzebujesz pomocy. Jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotyczące naszej oferty.
Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:
Pożyczkodawcą jest spółka MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 87, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 600366, NIP 5272758771, REGON 36368292, kapitał zakładowy 200.000,00 zł.

Informacje dotyczące Pośrednika kredytowego
Pośrednikiem kredytowym jest Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 453034, NIP 525-254-89-58, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000,00 zł. Creamfinance Poland Sp. z o.o. jest pośrednikiem kredytowym dla pożyczkodawców KIM Finance Sp. z o.o., MDP Finance Sp. z o.o., JJK Credit Sp. z o.o. oraz DJK Finance Sp. z o.o. w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawarciem umów kredytu konsumenckiego.

Reprezentatywny przykład:
Opłata rejestracyjna 0,01 PLN (zwracana pożyczkobiorcy); całkowita kwota pożyczki 1500 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 7,2% (odsetki maksymalne); prowizja 411,15 PLN; odsetki kapitałowe 8,85 PLN; całkowity koszt pożyczki 420 PLN; całkowita kwota do zapłaty 1920 PLN; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1915,52%. Stan na dzień 1.07.2021 r.
Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). Ponadto Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami dochodzenia niespłaconej pożyczki na drodze sądowej i egzekucyjnej.
Czytany 2136 razy