Oceń ten artykuł
(14 głosów)
Firma Extra Portfel – pożyczka nawet w godzinę, jest firma udzielającą szybkich pożyczek gotówkowych. Co jeszcze oferuje swoim klientom Extra Portfel? Można pożyczać od 100 złotych do nawet 5000 złotych – na okres 30 dni. Przy tym wszystko odbywa się przez internet – wystarczy wypełnić wniosek online, wpisując tam takie dane osobiste, jak numer PESEL, numer telefonu oraz numer konta bankowego – to konieczne w celach weryfikacji klienta.szczegóły oferty

Choć wiele osób może się niepokoić, chodzi jedynie o to, by nikt się pod nich nie podszył. Zatem firma zabezpiecza tym samym dane klienta oraz dba, żeby nikt niepowołany nie zaciągnął pożyczki na jego nazwisko. Do weryfikacji konieczne jest również dokonanie opłaty w wysokości 1 grosza – przelew powinien przyjść na konto firmy właśnie z konta osobistego klienta, na który później chce on otrzymać pieniądze. Firma jest dostępna dla klientów kiedy tylko zechcą - działa szybko i sprawnie, a jej pracownicy odpowiadają na każde pytanie, jakie zadają im zainteresowani. Oczywiście, nie tylko Ekstra Portfel oferuje swoim klientom pożyczki online. Jednakże to właśnie ta firma przygotowała dla nich taki oto zestaw ułatwień: - spłata zobowiązań może wynieść nawet 1 dzień (jeśli tylko klient ma takie życzenie), - pieniądze już po godzinie od złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku mogą trafić na konto klienta, - pożyczki Ekstraportfel udzielane są wszystkim, którzy ukończyli 23 lata i posiadają stałe źródło utrzymania - pożyczkę można spłacić przed terminem, jeśli tylko klient zbierze należną sumę i wyraża takie pragnienie, - możliwe jest odnowienie pożyczki. Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany poprawnie, to pieniądze powinny już po godzinie trafić na konto pożyczającego. Weryfikacja wniosków odbywa się jednak w godzinach pracy biura, więc wnioski złożone później będą musiały poczekać na rozpatrzenie dłużej, czyli do następnego dnia. Oferta ExtraPortfel skierowana jest do osób w wieku od 23 roku życia, posiadających stałe źródło utrzymania. Możliwe jest spłacenie pożyczki przed terminem, czy też jej odnowienie. Pomagamy kiedy: - Pojawią się nie spodziewane wydatki – zepsuta pralka, awaria samochodu - Piętrzą się liczne rachunki, a twój budżet się nie spina - Twoje kobiece oko wypatrzyło coś wyjątkowego - I wiele innych sytuacji… ExtraPortfel to maksimum komfortu, minimum formalności. PROSTOTA I WYGODA Dbamy o to, aby cały proces ubiegania się o pożyczkę oraz warunki umowy były przejrzyste i jasne. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w Ramowej Umowie Pożyczki, w Regulaminie oraz w zakładce Pytania BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ Zapewniamy 100% poufności. Twoje dane są dostępne jedynie dla nas i są w pełni zabezpieczone. Twoje zaufanie to dla nas podstawa! SZYBKA DECYZJA Działamy szybko i sprawnie. Twój wniosek o pożyczkę zostanie rozpatrzony niezwłocznie po jego otrzymaniu. DYSPOZYCYJNOŚĆ Zapewniamy pełną dostępność naszych usług – niezależnie od tego, kiedy potrzebujesz pomocy. Jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotyczące naszej oferty.
Extra portfel jest częścią firmy Creamfinance – znanej i cenionej na świecie.
To parabank, udzielający klientom krótkoterminowych pożyczek, zwanych chwilówkami. Ekstra portfel jest jedną z tych instytucji finansowych, które cieszą się najlepszą renomą wśród klientów. Wszystko dlatego, że posiada naprawdę dobrą ofertę i pozwala wszystkie czynności wykonać przez internet. To wielkie ułatwienie oraz wygoda – nie trzeba nawet ruszać się z domu, co jeszcze niedawno było nie do pomyślenia przy zaciąganiu jakiegokolwiek kredytu. Reprezentatywny przykład: Opłata rejestracyjna 0,01 PLN (zwracana pożyczkobiorcy); całkowita kwota pożyczki 1300 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 9% (odsetki maksymalne); opłata przygotowawcza 0 PLN; prowizja 201,37 PLN; odsetki kapitałowe 9,62 PLN; całkowity koszt pożyczki 210,99 PLN; całkowita kwota do zapłaty 1510,99 PLN; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 523,31%. Stan na dzień 1.04.2020 r. Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). W przypadku zmiany wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami dochodzenia niespłaconej pożyczki na drodze sądowej. Informacje dotyczące Pożyczkodawcy: Pożyczkodawcą jest spółka MDP Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 87, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 600366, NIP 5272758771, REGON 36368292, kapitał zakładowy 200.000,00 zł. W przypadku pożyczki refinansującej Pożyczkodawcą jest JJK Credit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-382), przy ul. Solec 81B lok. 73A, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 777317, NIP 5252785865, REGON 383012325, kapitał zakładowy 200.000,00 zł lub KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-682), przy ul. Hożej 86/410, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 600780, NIP 7010545986, REGON 363690880, kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł. Informacje dotyczące Pośrednika kredytowego W zależności od tego, czy jest to pierwsza, czy kolejna pożyczka o którą wnioskujesz, pośrednikiem kredytowym jest: Solfin.Net Inc. spółka powstała i działająca pod prawem Stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki, z siedzibą przy 7950 NW 53rd St, lok. 224-226, Miami, Floryda 33166, Stany Zjednoczone Ameryki, Numer Identyfikacyjny Pracodawcy (EIN) 83-1296749, wpisana do Działu Spółek przez Sekretarza Stanu Delaware pod numerem 6982475, działająca przez swój oddział zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Solfin.Net Inc. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. 13, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000747232, REGON: 381211658 lub Creamfinance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 453034, NIP 525-254-89-58, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000,00 zł. Solfin.Net Inc. i Creamfinance Poland sp. z o.o. są pośrednikami kredytowym dla pożyczkodawców KIM Finance sp. z o.o., MDP Finance sp. z o.o. oraz JJK Credit sp. z o.o. w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawarciem umów kredytu konsumenckiego. Rozstrzyganie sporów: Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej TUTAJ. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Dane osobowe: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przyznania pożyczki i realizacji umowy pożyczki jest Pożyczkodawca: MDP Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 87, KRS 600366. W przypadku skorzystania z pożyczki refinansującej – administratorem danych osobowych będzie Pożyczkodawca KIM Finance sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie (00-682), przy ul. Hożej 86/410, 00-682 Warszawa, nr KRS 600780 lub JJK Credit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-382), przy ul. Solec 81B lok. 73A, KRS 777317, co zostanie określone w Umowie pożyczki refinansującej. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody na działania marketingowe, a także w związku z realizacją umowy pożyczki, dane Pożyczkobiorcy będą ujawniane upoważnionym do ich przetwarzania partnerom biznesowym Pożyczkodawcy. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Joanny Noga-Bogomilskiej, z którą można się skontaktować pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Podanie danych przez Pożyczkobiorcę jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu oraz przetwarzania opartego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Więcej informacji dotyczących danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.
Czytany 1353 razy