wtorek, 06 listopad 2018 15:59 Napisane przez
Oceń ten artykuł
(4 głosów)
halocredit logo
Masz nieoczekiwane wydatki?
Potrzebujesz szybkiej gotówki?
Wybierz HaloCredit
? jesteśmy dla Ciebie....więcej

Oprocentowanie: 10%
RRSO: od 0 do 1602%
prowizja: 27,45%
1-a pożyczka: bezpłatna do 3 000 zł
Okres spłaty: do 30 dni
kwota pożyczki: od 200 zł do 4000 zł
Przeczytaj opinie klientów o produkcie
Porównaj koszty pożyczki

wniosekA

złóż wniosek w HaloCredit
Instytucja finansowa: HaloCredit
Oprocentowanie: 10%
1-a pożyczka: bezpłatna do 3000 zł
Okres pożyczki: do 30 dni
Kwota pożyczki: 200 - 4000 zł
RRSO: od 0 do 1602%
Czas weryfikacji: do 24h
Opłata rejestracyjna: 1,00 zł
Max. kwota pierwszej pożyczki: 2000 zł
Przedłużenie: refinansowanie
Wiek pożyczkobiorcy: min. 21 - 70 lat
Adres i kontakt: Zen Media

Aleje Jerozolimskie 28
00-001 Warszawa, 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy: od Poniedziałku do Piątku
od 08:00 do 18:00
Wybieram:  wniosekA
W zakresie usług świadczonych przez Halocredit.pl za pomocą strony, Halocredit.pl działa wspólnie z następującymi Wspólnikami: 1. Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa, numer KRS 0000448749, kontakt: pozyczkomat.pl, tel. +48 22 112 0 112, www.pozyczkomat.pl; Zawiadamiamy, że Partner, który dostanie Twój wniosek o pożyczkę, będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, które dostał od Halocredit.pl, jako ich administrator, w celu rozpoczęcia czynności przed podpisaniem umowy o pożyczkę, o którą wnioskujesz za pośrednictwem naszej Strony. Informujemy, że masz wgląd do zawartości swoich danych osobowych oraz prawo ich modyfikowania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Jeżeli wyrazisz swoja dobrowolną zgodę, Twoje dane osobowe zostaną ujawnione przez Halocredit.pl jego Kontrahentom w celu wykonywania przez Partnerów marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Partnerów z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu przepisu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2004 Nr 171 poz. 1800 ze zm.). Informujemy, że posiadasz prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich modyfikacji, a jeżeli zgadzasz się na ujawnienie przez Halocredit.pl Twoich danych osobowych Partnerom w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów, także prawo do rezygnacji z przetwarzania danych i do odmowy w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych nie jest obowiązkowe.

W celu umożliwienia Partnerowi, który za pośrednictwem Halocredit.pl otrzymał mój wniosek o pożyczkę, wypełnienia ustawowego obowiązku dokonania oceny mojej zdolności kredytowej przed udzieleniem wnioskowanej przeze mnie pożyczki oraz oceny ryzyka kredytowego związanego z udzieleniem mi pożyczki, zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. t.j. Dz. 2016 poz. 1528) w zw. z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. 2010 nr 81 poz. 530 ze zm., dalej jako: „Ustawa“), niniejszym upoważniam Partnera rozpatrującego mój wniosek o pożyczkę do wystąpienia i uzyskania z biur informacji gospodarczych, w rozumieniu Ustawy informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Partnera, o którym mowa w zdaniu poprzednim, informacji pozyskanych zgodnie z niniejszym upoważnieniem w celu dokonania oceny mojej zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.Informujemy, że w zakresie powyższego upoważnienia, Partner będzie uprawniony do zasięgnięcia informacji o Twoich zobowiązaniach w następujących biurach informacji gospodarczej: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. 2010 nr 81 poz. 530 ze zm., dalej jako: „Ustawa“) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002 Nr 72 poz. 665 ze zm.) w zw. z art. 13 Ustawy, niniejszym upoważniam Partnera, który za pośrednictwem Halocredit.pl otrzymał mój wniosek o pożyczkę, do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł (dwieście złotych), lub braku danych o takim zadłużeniu.

Autor: AdamD
data: 2018-11-06 16:02:10
Czytany 830 razy

Oferty promocyjne

moneyguru 102020 300 250

Ranking Chwilówek

Ranking Ratalnych

Warunki uzyskania pożyczek

siepomaga 200 50wośp wirtulane serduszko
avia kamionki
Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowy.W przypadku braku możliwości spłaty pożyczki w przewidzianym terminie, niektóre firmy pożyczkowe oferują możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki o kolejne 5,7,14,15 bądź 30 dni. Wystarczy wpłacić prowizję zgodnie z tabelą opłat danej firmy pożyczkowej.

Uwaga:
Administrator strony informuje, że nie udziela pożyczek a jedynie umożliwia składanie wniosków online po wybraniu odpowiedniej instytucji. Nie gromadzimy żadnych Państwa danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z zawarcia umów pożyczek z instytucjami których oferta jest prezentowana na stronie.

Protected by Copyscape

Śledź nas na:

twitter logo
pinerest logo
youtube logo
instagram logo
linkedin logo

Tumblr logo

Obowiązki informacyjne

Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje, jakie ma uprawnienia konsument, gdy kredytodawca nie dopełni wobec niego obowiązków informacyjnych związanych z podpisaniem umowy kredytowej. Ustawa formułuje wobec treści i formy umowy ważne wymogi. Umowa winna być zawarta na piśmie. Należy w umowie obowiązkowo umieścić:
- imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
- rodzaj kredytu;
- czas obowiązywania umowy;
- całkowitą kwotę kredytu;
- terminy i sposób wypłaty kredytu;
- stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej;
- rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy (wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia);
- zasady i terminy spłaty kredytu (m.in. kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, możliwości otrzymania bezpłatnego harmonogramu informację o innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową (m.in. opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie);
- roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
- sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
- termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy;
- prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;
- informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty kredytu przed terminem i zasady ustalenia wysokości tej prowizji.

Mądre pożyczanie. Biorę pożyczkę ? na co zwrócić uwagę

Przy zawieraniu umowy pożyczki należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy:
- podmiot, z którym zawiera się umowę jest osobą fizyczną, czy też osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, konsument nie będzie objęty ochroną wynikającą z ustawy o kredycie konsumenckim.
- umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia za udzielenie pożyczki przed wypłatą środków finansowych
- czasami parabanki pobierają od konsumenta wynagrodzenie za cały okres kredytowania lub opłaty przygotowawcze, po czym nie dochodzi do wypłaty pożyczki.
- umowa przewiduje zabezpieczenia kredytu, które konsument jest w stanie spełnić. Niejednokrotnie konsument zobowiązany jest ustanowić wysokie zabezpieczenie pożyczki np. w wysokości 200% wartości pożyczki, a następnie nie jest w stanie spełnić tego wymogu, w związku z czym kredytodawca nie wypłaca mu środków finansowych, zachowując sobie przy tym wynagrodzenie za cały okres kredytowania, które uiścił już konsument. Dodatkowo, informacja o rodzaju zabezpieczenia kredytu może być niejednoznaczna, dlatego też konsument ma wątpliwości czy dany rodzaj zabezpieczenia będzie od niego wymagany.
- Umowa przewiduje inne wysokie opłaty np. za wizyty przedstawiciela firmy w domu.
- umowa zawiera wszystkie informacje o kosztach pożyczki.

Poniżej znajduje się lista przepisów regulujących zasady rządzące procedurami dotyczącymi pożyczek krótkoterminowych. Każdy akt znajduje się w państwowym internetowym systemie aktów prawnych, gdzie można zapoznać się z jego aktualnym, ujednoliconym tekstem. Zapraszam do lektury.

Akty prawne:

 • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Kredyt konsumencki
 • Ustawa o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1081 ze zm.) - ma zastosowanie do umów zawartych przed 18 grudnia 2011 r.
 • Prawo Bankowe
 • Elektroniczne instrumenty płatnicze
 • Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych
 • Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych
 • Ustawa antylichwiarska (ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw)
 • Ustawa o Tarczy 2.0
 • Ustawa Prawo spółdzielcze
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Prawo dewizowe
 • Kodeks cywilny

 • Kredytobiorca, ma prawo do spłaty kredytu przed terminem. Kredytodawca nie może w związku z tym pobrać od niego prowizji. Co więcej jest zobowiązany do zwrotu zapłaconych kredytodawcy prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas korzystania z kredytu.

  Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o prawie odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wzór oświadczenia od umowy kredytobiorca otrzymuje od kredytodawcy (zazwyczaj razem z umową kredytu).

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kredytobiorca musi doręczyć (na adres wskazany przez kredytodawcę) oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeśli kredyt został już wypłacony, koniecznie trzeba zwrócić jego kwotę. W przypadku, gdy został wypłacony np. sprzedawcy, który był pośrednikiem kredytowym, wtedy to on ma obowiązek zwrotu pieniędzy kredytodawcy, a od konsumenta może żądać zapłaty za towar.

Pożyczkodawcy

stopka firmowa

Więcej informacji w Polityka Prywatności.