piątek, 17 czerwiec 2016 17:43 Napisał
Oceń ten artykuł
(7 głosów)

limekredyt logo
Masz nieoczekiwane wydatki?
Potrzebujesz szybkiej gotówki?
Wybierz LimeKredyt 
? jesteśmy dla Ciebie....więcej

Oprocentowanie: 9 %
RRSO: do 141,07%
1-a pożyczka: płatna do 3600 zł
Okres spłaty: do 30 dni
kwota pożyczki: od 100 zł do 3600 zł
Przeczytaj opinie klientów o produkcie
Porównaj koszty pożyczki

Atrakcyjne rabaty dla stałych klientów, patrz tabela

wniosekA

złóż wniosek w LimeKredyt
Instytucja finansowa: Lime Kredyt
Oprocentowanie: 9 %
1-a pożyczka: płatna do 3600 zł
Okres pożyczki: od 30 dni
Kwota pożyczki: 100 - 3600 zł
RRSO: do 141,07%
Czas weryfikacji: do 24h
Opłata rejestracyjna: 1 zł
Max. kwota pierwszej pożyczki: limit ustala Pożyczkodawca
Przedłużenie: tak
Wiek pożyczkobiorcy: min. 21 - 70 lat
Adres i kontakt:

Lime-Kredyt Sp. z o.o.
przy ulicy Św. Filipa
23/6, 31-150 Kraków
tel. (+48) 22 389 50 55

Godziny pracy: Pn ? Pt 10.00 ? 18.00
Wybieram: wniosekA
Lime-Kredyt to serwis pożyczek online w nowym formacie, który został stworzony przez zespół ludzi o podobnych calach z dużym doświadczeniem w dziedzinie IT, finansów i marketingu.

Serwis Lime-Kredyt jest własnością Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Lime-Kredyt" Sp. z o.o. (NIP 6783154750), która działa w ścisłej zgodzie z rekomendacjami Komisji Nadzoru Bankowego i ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej (Kodeks Cywilny oraz Ustawia o Kredycie Konsumenckim). Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000557478.

Aby uzyskać pożyczkę w serwisie Lime-Kredyt klient musi posiadać dowód osobisty oraz telefon komórkowy. Wypłata pieniędzy może nastąpić na rachunek bankowy dowolnego banku z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, konto PayPal lub na kartę kredytową dowolnego banku z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Dzięki pełnej automatyzacji wszystkich procesów biznesowych, rozpatrzenie wniosku o kredyt i transferu środków do klienta zajmuje około minuty.

Serwis Lime jest zobowiązany do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych klientów. Nasz serwis przechodzi regularny audyt pod kątem zgodności z międzynarodowymi systemami płatności Visa i Mastercard przeprowadzany przez konsultantów Trustwave Holdings Inc.

Szanowni klienci!

Serwis Lime-Kredyt rozpatrując wniosek o pożyczkę zakłada, że klient ma stały i zagwarantowany dochód.

Serwis Lime-Kredyt jest tak skonstruowany, że przed uzyskaniem pożyczki zgadzasz się z warunkami Umowy Generalnej i Zasadami Udzielania Pożyczek. Zgodnie z tymi dokumentami, Użytkownik podpisując umowę składa podpis elektroniczny wprowadzając kod weryfikacyjny z SMS-a (równoważny podpisowi). To sprawia, że umowa pożyczki posiada taką samą ważność jak własnoręcznie podpisany dokument papierowy1).

Dla naszej firmy bardzo ważne jest budowanie zaufanych relacji z każdym klientem. Dlatego z wyprzedzeniem informujemy o możliwych konsekwencjach niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki:

1. Serwis Lime-Kredyt współpracuje z wiodącymi biurami kredytowymi.

Informacja o opóźnieniu w spłacie pożyczki zostanie przekazana do biur informacji kredytowej. Może to negatywnie wpłynąć na Twoją zdolność kredytową i możliwość uzyskania nowych pożyczek w serwisie Lime-Kredyt, jak również w innych bankach i instytucjach finansowych. Dodatkową konsekwencją może być też wyższa cena przyszłych kredytów lub pożyczek.

2. Niedopełnienie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki nie kończy naliczania odsetek. Do zaległej kwoty zobowiązania dochodzą opłaty umowne i na bieżąco doliczane są odsetki.

W przypadku opóźnienia klient zostaje obciążony opłatami umownymi zgodnie z Warunkami Umowy. Odsetki będą nadal naliczane od kwoty początkowej według przydzielonej wcześniej taryfy, a więc stopa procentowa nie wzrośnie. Serwis Lime-Kredyt to rzetelna i odpowiedzialna firma pożyczkowa, nie naliczamy odsetek od odsetek.

3. W przypadku windykacji długu w sądzie, na użytkownika przechodzą poniesione koszty sądowe i koszty windykacji należności.

Oprócz kwoty długu windykowane są również kwoty wydane na wszelkie opłaty potrzebne do rozpatrzenia sprawy w sądzie, jak również koszty usług agencji windykacyjnych.

Jeśli nie jesteś pewien, czy będziesz mógł zwrócić pożyczkę w terminie - nie korzystaj z usług serwisu Lime-Kredyt.

Tak jak w przypadku każdej instytucji pożyczkowej, w sytuacji zadłużenia, w pierwszym etapie negocjacji sami wykonujemy czynności windykacyjne, aby następnie wspomóc się doświadczeniem firm windykacyjnych, a później pełnomocnym orzeczeniem sądowym.

Jak uniknąć nieprzyjemnych sytuacji: jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej i nie możesz spłacić pożyczki w terminie, użyj opcji przedłużenia kredytu. Pozwoli Ci to uniknąć naliczania odsetek karnych. W przypadku gdy termin spłaty już minął, a pożyczka nie została przedłużona - prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Program lojalnościowy dla stałych Klientów:

 • 1 pożyczka - rabat 100%
 • 2 pożyczka - rabat 25%
 • 3 pożyczka - rabat 15%
 • 4 pożyczka - rabat 20%
 • 5 pożyczka - rabat 25%
 • 6 pożyczka - rabat 30%
 • 7 pożyczka - rabat 35%
 • 8 pożyczka - rabat 40%
 • 9 pożyczka - rabat 45%
 • 10 pożyczka - rabat 50%


Autor: AdamD
data: 2015-07-29 06:41:26
Czytany 860 razy

Oferty promocyjne

moneyguru 102020 300 250

Ranking Chwilówek

Ranking Ratalnych

Warunki uzyskania pożyczek

siepomaga 200 50wośp wirtulane serduszko
avia kamionki
Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowy.W przypadku braku możliwości spłaty pożyczki w przewidzianym terminie, niektóre firmy pożyczkowe oferują możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki o kolejne 5,7,14,15 bądź 30 dni. Wystarczy wpłacić prowizję zgodnie z tabelą opłat danej firmy pożyczkowej.

Uwaga:
Administrator strony informuje, że nie udziela pożyczek a jedynie umożliwia składanie wniosków online po wybraniu odpowiedniej instytucji. Nie gromadzimy żadnych Państwa danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z zawarcia umów pożyczek z instytucjami których oferta jest prezentowana na stronie.

Protected by Copyscape

Śledź nas na:

twitter logo
pinerest logo
youtube logo
instagram logo
linkedin logo

Tumblr logo

Obowiązki informacyjne

Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje, jakie ma uprawnienia konsument, gdy kredytodawca nie dopełni wobec niego obowiązków informacyjnych związanych z podpisaniem umowy kredytowej. Ustawa formułuje wobec treści i formy umowy ważne wymogi. Umowa winna być zawarta na piśmie. Należy w umowie obowiązkowo umieścić:
- imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
- rodzaj kredytu;
- czas obowiązywania umowy;
- całkowitą kwotę kredytu;
- terminy i sposób wypłaty kredytu;
- stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej;
- rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy (wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia);
- zasady i terminy spłaty kredytu (m.in. kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, możliwości otrzymania bezpłatnego harmonogramu informację o innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową (m.in. opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie);
- roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
- sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
- termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy;
- prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;
- informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty kredytu przed terminem i zasady ustalenia wysokości tej prowizji.

Mądre pożyczanie. Biorę pożyczkę ? na co zwrócić uwagę

Przy zawieraniu umowy pożyczki należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy:
- podmiot, z którym zawiera się umowę jest osobą fizyczną, czy też osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, konsument nie będzie objęty ochroną wynikającą z ustawy o kredycie konsumenckim.
- umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia za udzielenie pożyczki przed wypłatą środków finansowych
- czasami parabanki pobierają od konsumenta wynagrodzenie za cały okres kredytowania lub opłaty przygotowawcze, po czym nie dochodzi do wypłaty pożyczki.
- umowa przewiduje zabezpieczenia kredytu, które konsument jest w stanie spełnić. Niejednokrotnie konsument zobowiązany jest ustanowić wysokie zabezpieczenie pożyczki np. w wysokości 200% wartości pożyczki, a następnie nie jest w stanie spełnić tego wymogu, w związku z czym kredytodawca nie wypłaca mu środków finansowych, zachowując sobie przy tym wynagrodzenie za cały okres kredytowania, które uiścił już konsument. Dodatkowo, informacja o rodzaju zabezpieczenia kredytu może być niejednoznaczna, dlatego też konsument ma wątpliwości czy dany rodzaj zabezpieczenia będzie od niego wymagany.
- Umowa przewiduje inne wysokie opłaty np. za wizyty przedstawiciela firmy w domu.
- umowa zawiera wszystkie informacje o kosztach pożyczki.

Poniżej znajduje się lista przepisów regulujących zasady rządzące procedurami dotyczącymi pożyczek krótkoterminowych. Każdy akt znajduje się w państwowym internetowym systemie aktów prawnych, gdzie można zapoznać się z jego aktualnym, ujednoliconym tekstem. Zapraszam do lektury.

Akty prawne:

 • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Kredyt konsumencki
 • Ustawa o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1081 ze zm.) - ma zastosowanie do umów zawartych przed 18 grudnia 2011 r.
 • Prawo Bankowe
 • Elektroniczne instrumenty płatnicze
 • Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych
 • Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych
 • Ustawa antylichwiarska (ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw)
 • Ustawa o Tarczy 2.0
 • Ustawa Prawo spółdzielcze
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Prawo dewizowe
 • Kodeks cywilny

 • Kredytobiorca, ma prawo do spłaty kredytu przed terminem. Kredytodawca nie może w związku z tym pobrać od niego prowizji. Co więcej jest zobowiązany do zwrotu zapłaconych kredytodawcy prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas korzystania z kredytu.

  Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o prawie odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wzór oświadczenia od umowy kredytobiorca otrzymuje od kredytodawcy (zazwyczaj razem z umową kredytu).

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kredytobiorca musi doręczyć (na adres wskazany przez kredytodawcę) oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeśli kredyt został już wypłacony, koniecznie trzeba zwrócić jego kwotę. W przypadku, gdy został wypłacony np. sprzedawcy, który był pośrednikiem kredytowym, wtedy to on ma obowiązek zwrotu pieniędzy kredytodawcy, a od konsumenta może żądać zapłaty za towar.

Pożyczkodawcy

stopka firmowa

Więcej informacji w Polityka Prywatności.