Oceń ten artykuł
(6 głosów)
W Mikrokasa dzięki ofercie elastycznej dopasujesz warunki pożyczki do swoich oczekiwań i możliwości.
Mikrokasa pożyczka ratalna do 15000 zł na 30 m-cy. Minimalna kwota pożyczki, o jaką możesz wnioskować to:
Mikrokasa
Mikrokasa pożyczka ratalna
Warunkiem przyznania pożyczki gotówkowej w Mikro Kasa jest pozytywna ocena zdolności kredytowej przeprowadzona przez Dział Oceny Ryzyka. Jesteśmy uczciwi w tym, co robimy, nasza umowa jest czytelnym dokumentem, w którym wszystkie koszty są dokładnie wskazane. W każdej chwili trwania umowy Klient może dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki, co w rezultacie pozwala mu zaoszczędzić na kosztach związanych z zawartą umową. Zależy nam, aby Klienci świadomie korzystali z naszej oferty.

Reprezentatywny przykład:

Reprezentatywny przykład: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) to 745,07%; okres trwania umowy pożyczki 1 mc, całkowita kwota pożyczki 3.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 3.596,20 zł, oprocentowanie odsetek umownych w skali roku 7%, całkowity koszt pożyczki 596,20 zł, w tym: prowizja przygotowawcza 210,00 zł, prowizja administracyjna 368,36 zł, odsetki 17,84 zł, okres kredytowania 1 miesiąc. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie;
RSSO wynosi 93 %;, okres trwania pożyczki 30 mc, całkowita kwota pożyczki 3.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6.278,86 zł, oprocentowanie odsetek umownych w skali roku 7%, całkowity koszt pożyczki 3.278,86 zł, w tym: opłata przygotowawcza 450,00 zł, opłata administracyjna 2.550,00 zł, odsetki 278,86 zł, 30 miesięcznych rat w wysokości 209,29 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 24.11.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie;3. Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: - obliczona zgodnie ze wzorem matematycznym zamieszczonym w Załączniku numer 4 do ustawy o kredycie konsumenckim, - do celów obliczenia RRSO uwzględniono wszystkie ponoszone przez Pana/Panią koszty w tym odsetki oraz pozaodsetkowe koszty kredytu, - umowa pożyczki będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, a także będzie spłacana w terminach w niej określonych.

Oprocentowanie pożyczki

wynosi 7 % słownie: siedem procent w stosunku rocznym i jest stałe w okresie obowiązywania niniejszej Umowy. Jeżeli stopa odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 2(1) Kodeksu Cywilnego ulegnie zmianie w trakcie trwania Umowy i jej wysokość będzie niższa niż wysokość odsetek ustalonych w niniejszej Umowie wówczas stopa odsetek umownych będzie ulegać automatycznemu zmniejszeniu do wysokości odsetek maksymalnych począwszy od dnia zmiany wysokości odsetek maksymalnych. O takiej zmianie, oraz o aktualnej wysokości kwoty należnej do spłaty, Pożyczkodawca powiadomi pisemnie Pożyczkobiorcę.
 Mikrokasa S.A. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000387861, NIP: 586-223-56-89, REGON: 220797494 z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 28-32, (81-366) Gdynia, kapitał zakładowy: 5.000.000 zł opłacony w całości wpisana do Rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000022.
Czytany 1779 razy