Oceń ten artykuł
(13 głosów)
Jedną z intensywnie rozwijających się na polskim rynku firm pożyczkowych jest Szybka Gotówka każda pożyczka za darmo! Teraz do 5 000 zł na 65 dni. Szybka Gotówka to jeden z najlepszych, działających na terenie naszego kraju parabanków. Co ciekawe, Szybka Gotówka oferuje swoim klientom wiele ciekawych promocji – dba bowiem o to, by jej oferta była konkurencyjna. Od niedawna co piąta pożyczka w tym parabanku udzielana jest zatem za darmo! Co jeszcze warto wiedzieć o ofercie tej interesującej firmy?

szybkagotowka 750 200 092021

Szybka Gotówka specjalizuje się w udzielaniu krótkoterminowych pożyczek wszystkim potrzebującym. Wystarczy kontakt z firmą przez SMS lud przez internet, by móc ubiegać się o kredyt. Chwilówki Szybka Gotówka kierowane są do klientów indywidualnych i ich celem jest udzielanie pożyczek szybko – nawet w 15 minut. Firma i jej pracownicy zdają sobie bowiem sprawę, że dla niektórych klientów liczy się czas. Dlatego cała procedura jest przyspieszona do prawdziwego maksimum. Rzecz jasna, nie ma żadnych ukrytych kosztów – Szybka Gotówka to firma bardzo bezpieczna, zarówno jeśli chodzi o przechowywanie danych o klientach, jak i informowanie o regulaminie, jego przestrzeganie oraz dogadywanie szczegółów spłaty z klientami.

Informacje dotyczące Pożyczkodawcy: Jednym z podstawowych pożyczkodawców jest spółka Szybka Gotówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa. Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000461830, posiadająca NIP: 5252554232 oraz REGON: 146670865. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250 000,00 zł.

Informacje dotyczące Pośrednika: TAMGACOM LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pod adresem: Office 10, Level 1, Sharjah Media City, Sharjah, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 1803608.


Reprezentatywny przykład pożyczki: W przypadku pożyczki w wysokości 10000,00 zł na okres 65 dni RRSO wynosi 342%, stopa oprocentowania 7,2% rocznie, a prowizja 2900,30 zł. Całkowita kwota do zapłaty to 13028,35 zł.

Wypożyczamy nawet do 15 000 zł. Umowa na 65 dni. Uzyskanie pieniędzy przez internet oraz telefon możliwe jest po złożeniu wniosku i weryfikacji konta bankowego.Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.


Nieterminowa spłata pożyczki: Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie Pożyczkobiorca zobowiązany jest wówczas do zapłaty (oprócz kwoty Pożyczki) odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od Daty Spłaty Pożyczki do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy. Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). b) W przypadku gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, minęło ponad 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach prowadzonych przez biura informacji gospodarczej działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.
Czytany 1469 razy