czwartek, 14 maj 2015 11:05 Napisał
Oceń ten artykuł
(9 głosów)

szybka moneta logo
Szybka Moneta należy do spółki
Vega Sp. z o.o. Oferowane pożyczki
są udzielane na okres do 32 dni,
przy czym pierwsza...więcej
Oprocentowanie: 10 % RRSO od 1576,95%
1-a pożyczka: płatna
Okres spłaty: od 5 do 45 dni
Kwota pożyczki: od 200 zł do 3000 zł
Przeczytaj opinie klientów o produkcie
Porównaj koszt pożyczki

wniosekA

złóż wniosek w Szybka Moneta
 Instytucja finansowa: Szybka Moneta
 Oprocentowanie:  10%
 1-a pożyczka:  płatna
2-ga pożyczka  płatna
 Okres pożyczki:  od 5 do 45 dni
 Kwota pożyczki:  200 - 3000 zł
 RRSO:  od 1576,95%
 Czas weryfikacji:  niezwłocznie
 Opłata rejestracyjna:  0,01 PLN
 Max. kwota pierwszej pożyczki:  1200 PLN
 Przedłużenie:  7/15/30 dni
 Wiek pożyczkobiorcy:  min. 20 - 75 lat
 Adres i kontakt:

Vega sp. z o.o
ul. Na Załęczu 1
31-587 Kraków

telefon: (12) 357 43 58
[email protected]l

 Godziny pracy: pn-pt 9:00 - 17:00
 Wybieram: wniosekA
 

Przykładowa pierwsza pożyczka na 15 dni: 500.00 zł
Prowizja: 0.00 zł
RRSO: 0%
Kwota do spłaty: 500.00 zł

 

Przykładowa druga pożyczka na 30 dni: 500.00 zł
Prowizja: 130.00 zł
RRSO: 1576.95 %
Kwota do spłaty: 630.00 zł

 

 Tabela opłat za udzielenie szybkiej pożyczki Szybka Moneta

 

Lp Opłata Wysokość opłaty
1 Odsetki za nieterminową płatność Pożyczki Odsetki za czas opóźnienia w wysokości 14% rocznie, przy czym nigdy nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, określona w art. 481 § 21 kodeksu cywilnego. Odsetki maksymalne wynoszą dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, tj. dwukrotność stopy 7%. (wartość na dzień 6.03.2016)
2 Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego są pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790) jak również pozostałe koszty określone przepisami prawa.

Koszty zastępstwa procesowego ? w wysokości zgodnej z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804).


Opóźnienie w spłacie Pożyczki

1. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca jest uprawniony do podejmowania w stosunku do Pożyczkobiorcy działań windykacyjnych dopuszczalnych w świetle prawa. W ramach prowadzonych działań windykacyjnych, mających na celu monitorowanie oraz dochodzenie uregulowania należnego zobowiązania wykonywane będą, według wyboru Pożyczkodawcy, w szczególności następujące czynności:
(a) wysyłanie przypomnień o zaległych zobowiązaniach w formie wiadomości tekstowej sms,
(b) wysyłanie przypomnień o zaległych zobowiązaniach w formie wiadomości mail,
(c) wysyłanie pisemnych wezwań do zapłaty.

2. Pożyczkobiorca na zasadach ogólnych ponosi odpowiedzialność za szkody Pożyczkodawcy wynikłe z niespłacenia Pożyczki w terminie, w tym za rzeczywiste koszty niezbędnych czynności windykacyjnych. Pożyczkodawca wskazuje, że po wysłaniu Pożyczkobiorcy co najmniej dwóch wezwań do zapłaty, po których łącznie opóźnienie Pożyczkobiorcy w spłacie Pożyczki wyniesie ponad 45 dni, będzie kierował sprawy zaległości na drogę postępowania sądowego, co może spowodować obciążenie Pożyczkobiorcy kosztami sądowymi i egzekucyjnymi zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy.

3. Pożyczkodawca ma prawo podejmować działania windykacyjne za pośrednictwem Osób trzecich.

4. W przypadku skierowania przez Pożyczkodawcę windykacji na drogę sądową, Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany przez właściwe organy państwowe do poniesienia kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego według obowiązujących przepisów.

5. Począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu Okresu Pożyczki aż do dnia całkowitej spłaty Kwoty Pożyczki do Spłaty, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczania Odsetek za czas opóźnienia.

6. Odsetki za czas opóźnienia niespłaconych kwot Pożyczki będą naliczane w wysokości 14% rocznie, przy czym nigdy nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, określona w art. 481 § 21 kodeksu cywilnego. Na dzień zawarcia Umowy Ramowej odsetki maksymalne wynoszą dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, tj. dwukrotność stopy 7% Pożyczkodawca niezwłocznie poinformuje Pożyczkobiorcę na trwałym nośniku o zmniejszeniu wysokości odsetek za opóźnienie, w razie gdyby stopa referencyjna NBP została obniżona albo gdyby zmieniły się przepisy prawne, które określają wysokość odsetek maksymalnych, co spowoduje niemożliwość stosowania odsetek w wysokości 14%.

7. Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

8. Pożyczkodawca może odmówić Pożyczkobiorcy udzielenia Kolejnej Pożyczki w przypadku przekroczenia Dnia Spłaty.

9. Pożyczkodawca jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy Ramowej za wypowiedzeniem 7-dniowym w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki większej niż 60 dni.

Autor: AdamD
data: 2015-05-14 11:05:31

Czytany 140 razy

Promocje 2019

5ec05ce8bbc0e9041affe66b4bf293e8smartney 082019 300 250 1monedo 102019 300 250

Ranking Chwilówek


złóż wniosek w Lime Kredyt
złoż wniosek w PożyczkaCityzłóż wniosek w Alegotówkazłóż wniosek w AlfaKredytzłóż wniosek w Gotówka Non Stop 
złóż wniosek w Finansowe Posiłkizłóż wniosek w Kukizłóż wniosek w Credissimozłoż wniosek w Niewielka Pożyczka
    złóż wniosek w Finbo
  złoż wniosek w Vivus
 złóż wniosek w Smart Pożyczkazłóż wniosek w MoneyDot

Pożyczkodawcy

Ranking Ratalnych

złóż wniosek w Ekspres kasazłóż wniosek w Zaplozłóż wniosek w SuperGrosz
   złóż wniosek w Lendon Raty  złóż wniosek w Wonga

Warunki uzyskania pożyczek

siepomaga 200 50
wośp wirtulane serduszko
avia kamionki
Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowy.W przypadku braku możliwości spłaty pożyczki w przewidzianym terminie, niektóre firmy pożyczkowe oferują możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki o kolejne 5,7,14,15 bądź 30 dni. Wystarczy wpłacić prowizję zgodnie z tabelą opłat danej firmy pożyczkowej.

Uwaga:
Administrator strony informuje, że nie udziela pożyczek a jedynie umożliwia składanie wniosków online po wybraniu odpowiedniej instytucji. Nie gromadzimy żadnych Państwa danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z zawarcia umów pożyczek z instytucjami których oferta jest prezentowana na stronie.

Protected by Copyscape

Śledź nas na:

twitter logo
pinerest logo
youtube logo
instagram logo
linkedin logo
Tumblr logo

stopka firmowa

Więcej informacji w Polityka Prywatności.