Oceń ten artykuł
(18 głosów)
Via SMS należy do ViaSms Group – firmy, która działa na terenie siedmiu europejskich państw i wszędzie cieszy się dużą popularnością. Została założona na terenie Łotwy w roku 2009, a od jakiegoś czasu również Polacy mogą korzystać z oferowanych przez nią pożyczek. Co warto wiedzieć o ofercie tego parabanku? Oto krótki poradnik dla zainteresowanych. Specjalnością firmy jest udzielanie szybkich pożyczek w kwotach od 100 do 4 000 złotych. Okres spłaty pożyczki to 30 dni. Pożyczka jest przeznaczona dla osób w wieku od 20 do 65 lat. Warunkami możliwości zaciągnięcia pożyczki są: polskie obywatelstwo, stały dochód oraz niezaleganie z innymi długami.

Via Sms

Najpierw należy się zarejestrować na stronie firmy oraz podać w formularzu niezbędne dane, w tym numer telefonu oraz PESEL. Jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo, klient powinien na wskazany numer otrzymać powiadomienie SMS. Następnie trzeba wykonać przelew w celu opłaty rejestracyjnej, która wynosi 1 grosz. Stali klienci otrzymują 10% rabatu za każda spłaconą w terminie pożyczkę (max 50%). Via Sms – jak zaciągnąć pożyczkę? Kto pragnie zaciągnąć chwilówkę ViaSms, powinien zarejestrować się na stronie firmy, podając swoje dane, a następnie oczekiwać na SMS od firmy. Pożyczka przez SMS jest bardzo wygodna, bowiem nie trzeba wcale wychodzić z domu, by się o nią ubiegać – wszystko odbywa się drogą elektroniczną. Po otrzymaniu powiadomienia konieczne jest uiszczenie opłaty weryfikacyjnej, w wysokości 1 grosza – trzeba to zrobić z rachunku osobistego, na który następnie mają zostać przelane pieniądze. Konieczne jest w tym celu jedynie dokonanie wpłaty za owe przedłużenie.

Pożyczyć można sporo – bo od 100 do nawet 4000 złotych. Jednakże chwilówka Via SMS kierowana jest do tych osób, które skończyły 20 lat i nie mają więcej niż 65 lat, posiadają polskie obywatelstwo oraz stały dochód. Trzeba również pamiętać o tym, że warunkiem jest brak zalegania ze spłatą innych zobowiązań finansowych – oznacza to, że jeśli ktoś posiada długi i nie uiszcza rat na czas, nie może otrzymać pożyczki od Via SMS. Co istotne, jeśli ktoś zaciągnął już pożyczkę, a wie, że nie uda mu się uregulować należności na czas, powinien jak najszybciej skontaktować się z przedstawicielami firmy. Jeśli tylko klient wykaże się dobrą wolą i chęcią porozumienia z firmą – Via SMS jest naprawdę pomocna w tym przypadku. W przypadku braku spłaty pożyczki w wymaganym terminie (lub opłacenia przedłużenia), VIA SMS PL będzie zmuszona do wyciągania konsekwencji zawartych w umowie:
  1. Naliczanie opłat dodatkowych od 1’szego dnia zaległości,
  2. Przekazanie sprawy na postępowanie przedsądowe – wysyłka wezwania do zapłaty (list polecony),
  3. Przekazanie sprawy na postępowanie sądowe – nakaz zapłaty,
  4. Egzekucja komornicza.
Informacje dotyczące pożyczkodawcy: VIA SMS PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123A jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000367773; NIP: 8992704871; REGON: 021370663; Kapitał zakładowy: 2 305 000,00 zł. Pożyczkodawca udziela pożyczek gotówkowych na okres od 7 do 30 dni i na kwotę od 100 zł do 4000 zł oraz działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Reprezentatywny przykład: Konsekwencje braku płatności: W przypadku braku spłaty pożyczki w określonym termin płatności pobierane będą Odsetki naliczane w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych w skali roku, obowiązującego w dniu zwrotu Pożyczki. Opóźnione płatności wpływają na historię kredytową. Negatywna historia kredytowa ogranicza swobodne funkcjonowanie na rynku konsumenckim i prowadzenie działalności gospodarczej. Utrudnia korzystanie z usług finansowych, telekomunikacyjnych, multimedialnych czy wynajmu lokalu. Niedotrzymanie terminów spłaty pożyczki zmusza nas do wszczęcia procedury windykacyjnej i daje możliwość umieszczenia negatywnego wpisu w Biurach Informacji Gospodarczych. Pozasądowe rozstrzyganie sporów Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Czytany 1289 razy