Oceń ten artykuł
(7 głosów)
Wandoo to firma, która udziela krótkoterminowych pożyczek chwilówek w kwocie od 100 do 8000 zł.  W Wandoo można ubiegać się o pożyczkę na 30 dni.

wandoo 02 2024
Oferta Wandoo jest skierowana do osób mieszczących się w przedziale wiekowym od 20 do 70 lat. Należy mieć konto bankowe oraz telefon komórkowy. Aby móc skorzystać z oferty, nie można figurować w rejestrze dłużników ani opóźniać się w spłatach kredytów. Aby otrzymać pożyczkę należy wypełnić formularz rejestracyjny, wybrać kwotę pożyczki oraz termin. Następnie potwierdzić numer konta bankowego poprzez przelanie 0,01 zł na nasze konto bankowe. Następnie kiedy przelew zostanie zaksięgowany, przeanalizujemy wniosek o pożyczkę i wyślemy informację o decyzji.

Pożyczki udzielane za pośrednictwem Wandoo są wcześniej wnikliwie weryfikowane w oparciu o wewnętrzny system oceny a także poprzez sprawdzenie historii Klienta w dostępnych Bazach Dłużników BIG, KRD, ERIF.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 313,50%, przy założeniu, że: Stopa oprocentowania pożyczki: 18,5 % (zmienna), Całkowita kwota pożyczki: 1500 zł, Całkowity koszt pożyczki: 185,09 zł, w tym: (i) Prowizja: 162,32 zł, Odsetki (kapitałowe): 22,77 zł, Całkowita kwota do zapłaty: 1685,09 zł, Czas obowiązywania umowy: 30 dni.
Stan na dzień: 05.10.2023 r.

Informacje dotyczące Pośrednika. Właściciel Serwisu.
Wandoo Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla . Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000629774, NIP: 5252670955, REGON: 365046670, kapitał zakładowy w wysokości: 250.000,00 zł.
Informacje dotyczące Pośrednika kredytowego
Wandoo Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla . Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000629774, NIP: 5252670955, REGON: 365046670, kapitał zakładowy w wysokości: 250.000,00 zł.
Współpracujący Pożyczkodawcy.
Pożyczkodawcami, na rzecz których Wandoo Finance sp. z o.o. świadczy usługi pośrednictwa kredytowego za pośrednictwem niniejszego Serwisu.
Zakres umocowania Pośrednika kredytowego:
Wandoo Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Wandoo”), jako pośrednik kredytowy, umocowana jest do dokonywania na rzecz Pożyczkodawców czynności faktycznych i prawnych mających na celu doprowadzenie do zawarcia umowy o pożyczkę pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą. Czynności te obejmują, w szczególności: (i) prowadzenie serwisu wandoo.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą składać wnioski o pożyczkę, jak również zapoznawać się z aktualną ofertą kredytową współpracujących z Wandoo Pożyczkodawców, (ii) pośredniczenie w zawieraniu umów o pożyczkę, w tym zasięganie informacji o zobowiązaniach Wnioskodawcy w zewnętrznych bazach danych biur informacji gospodarczej, (iii) obsługę umów o pożyczkę zawartych za pośrednictwem Wandoo, w tym obsługę zobowiązań zaciągniętych na ich podstawie.ślonych w Ramowej Umowie Pożyczko zawartej przez Pożyczkobiorcę z daną instytucją pożyczkową. Informacja odnośnie kosztu refinansowania dostępna jest po zalogowaniu do Profilu Klienta.

Opóźnienie w spłacie Pożyczki. Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku, gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, Pożyczkodawca oraz podmiot, który nabył wierzytelność z tytułu Umowy Pożyczki (w przypadku zbycia wierzytelności przez Pożyczkodawcę) mają prawo podejmowania czynności windykacyjnych polegających na: a) wykonywaniu monitów drogą wiadomości SMS, b) wykonywaniu monitów drogą wiadomości e-mail, c) wykonywaniu monitów drogą telefoniczną, d) wykonywaniu monitów drogą pisemnych wezwań, e) przekazaniu prawa do dochodzenia zaległych płatności osobom trzecim. W przypadku braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać dane Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej.
Czytany 1965 razy